Gebruiksaanwijzing

Webshop beheer

Instellingen

Info

Via ‘instellingen’ -> ‘info’ kan je de gegevens van de zaak invullen. Deze gegevens zullen ook zichtbaar zijn op de webshop pagina.

Het email adres is ook het adres waar de bestellingen toekomen.

Opgepast: vergeet niet je wijzigingen te bevestigen onderaan deze pagina door de knop ‘opslaan’ aan te klikken!

Bestellingsinstellingen

Via ‘instellingen’ -> ‘bestellingsinstellingen’, kan je de manier wanneer en hoe de bestellingen binnenkomen bepalen.

 • Eerst kies je voor het al dan niet gebruiken van de bestel app. Voor meer info hieromtrent zie bestel app.
 • Vervolgens kan je bepalen of er mailverkeer moet zijn tussen je website en de klanten. We raden zeker aan om dit aangevinkt te laten.
 • Via ‘accepteer bestellingen op ieder moment’, kan je bepalen of een bestelling enige tijd op voorhand dient te worden geplaatst. Wanneer dit hokje is aangevinkt, kan de klant direct zijn bestelling plaatsen voor onmiddellijke levering of afhaling (voor zover jouw zaak op dat moment natuurlijk open is, wat je verderop bij ‘openingsuren’ en ‘vakantieperioden’ kan bepalen). Wanneer je de dag zelf geen bestellingen wenst te ontvangen, kan je in het volgende venster een laatste bestel uur opgeven waarna het niet meer mogelijk is om een bestelling te plaatsen voor de volgende dag. Een voorbeeld: Je wenst dat alle bestellingen voor morgen, ten laatste vóór 17 h. vandaag worden geplaatst, dan vul je hier 17:00 in. Iemand die hierna nog een bestelling wenst te plaatsen, kan dit enkel voor overmorgen doen.
 • Wanneer dit niet is aangevinkt, kan je er voor kiezen dat de tijd tussen het plaatsen van de bestelling en de levering of afhaling ervan, enkele minuten of enkele dagen bedraagt. Meestal vul je bij het aantal dagen ‘0’ in en bij de minuten kies je een tijd die het voor jou comfortabel maakt om op tijd de bestelling klaar te maken.

Opgepast: vergeet niet je wijzigingen te bevestigen onderaan deze pagina door de knop ‘opslaan’ aan te klikken!

 • de hokjes bij ‘groepeer bestelmails’ en ‘orders mogen worden geannuleerd’ mogen slechts in uitzonderlijke gevallen worden aangevinkt. Voor de uitleg hieromtrent moet je de mensen van Unipage contacteren.
 • Via ‘minimum interval tussen tijdstippen’ kan je zelf kiezen op welke tijdstippen de klanten kunnen bestellen. Wanneer je hier bijvoorbeeld ‘5’ invult, zal de klant kunnen kiezen tussen vb. 11:15, 11:20, 11:25, … . Wanneer je hier 15 invult, zal de klant kunnen kiezen tussen 11:15, 11:30, 11:45, … .
 • Via ‘bereidingstijd in minuten’ kan je ingeven hoe lang het gemiddeld duurt om een bestelling klaar te maken. Bij het gebruik van de bestel app (zie [bestel app]), zal dit ook de tijd zijn die wordt meegedeeld aan de klant wanneer zijn bestelling zal klaar zijn: ‘Beste klant, goed nieuws, de chef heeft ons laten weten dat hij aan je bestelling begonnen is en dat deze binnen X minuten zal klaar staan’. Wanneer je de bestel app gebruikt (zie [bestel app]), zal dit ook de tijd zijn die zal gebruikt worden om het tijdstip te bepalen wanneer je aan de productie van de bestelling moet beginnen.
 • Via ‘limiteer aantal bestellingen per tijdstip’ kan je zelf bepalen hoeveel bestellingen er maximaal kunnen worden geplaatst op 1 bepaald tijdstip. Als je bijvoorbeeld een minimum interval van 10 minuten hebt gedefinieerd en maximaal 3 bestellingen per tijdstip, zal je maximaal 3 bestellingen ontvangen op 11:10, maximaal 3 bestellingen op 11:20 enz.. Op deze manier kan je zelf het tempo van de inkomende bestellingen bepalen. Wanneer een tijdstip volzet is, zal de klant dit niet meer kunnen kiezen en een volgend tijdstip moeten nemen.
 • Via ‘maximaal aantal dagen op voorhand’ kan je ook nog een maximum instellen tot wanneer de klant in de toekomst kan bestellen.

Opgepast: vergeet niet je wijzigingen te bevestigen onderaan deze pagina door de knop ‘opslaan’ aan te klikken!

Online betaling

Via ‘instellingen’ -> ‘online betalingen’ kan je zowel de mogelijkheid aanbieden om de klant online te laten betalen (door het hokje ‘online betalen inschakelen’ aan te vinken) als de online betaling verplichten (door het hokje ‘online betalen inschakelen’ en het hokje ‘online betalen verplichten’ aan te vinken).

De Unipage bestelshop werkt standaard met Mollie om online betalingen te ontvangen. Na activatie van jouw Mollie account ontvang je 2 sleutels om te testen en om de online betalingen te activeren. Deze sleutels kunnen hier worden ingevuld.

Opgepast: vergeet niet je wijzigingen te bevestigen onderaan deze pagina door de knop ‘opslaan’ aan te klikken!

De activatie van je Mollie account, kan je vrij eenvoudig bekomen via de website https://www.mollie.com. Je zal enkele gegevens moeten doorgeven zoals naam, adres, btw nummer, bankrekeningnummer, webshop url (die je van ons hebt gekregen jouwzaak.unipage.eu), en indien je credit kaart betalingen wenst te ontvangen zal je ook een testbetaling moeten uitvoeren zodat men kan verifiëren of je met een correct bankrekeningnummer werkt.

Website

Via ‘instellingen’ -> ‘website’ kan je een logo van je webshop bepalen, je klanten beperken en bepalen of de klant eerst moet inloggen alvorens te bestellen.

 • logo: Je klikt hiervoor op de knop ‘browse’ en je kunt jouw logo importeren vanuit een andere locatie op jouw computer.
 • ‘registratie is toegestaan’ wordt afgevinkt wanneer de site niet volledig openbaar is en je niet wenst dat om het even wie kan bestellen.
 • Normaal zal een klant na het plaatsen van zijn bestelling inloggen. Dit kan echter ingesteld worden dat er eerst moet worden ingelogd alvorens een bestelling kan worden geplaatst. Dit is zeker het geval wanneer niet iedereen van de bestelsite mag gebruik maken. De meeste sites zijn volledig openbaar en zullen dus aangevinkt staan bij ‘registratie is toegestaan’ en afgevinkt bij ‘consumenten moeten inloggen alvorens de website te betreden’.

Opgepast: vergeet niet je wijzigingen te bevestigen onderaan deze pagina door de knop ‘opslaan’ aan te klikken!

Teksten

Via ‘instellingen’ -> ‘teksten’ kan je de banner bovenaan de webshop invullen. Dit kan een interessante tool zijn om promoties of andere tijdelijke berichten aan jouw klanten kenbaar te maken.

Wat je invult in het kader bij ‘melding op bestelpagina’, wordt weergegeven in de banner op de webshop.

Je kan hier ook de tekst invullen die de klant te zien zal krijgen wanneer hij zijn bestelling plaatst en NIET online betaalt. Een voorbeeld hiervan kan zijn:’U dient in de winkel te betalen’ bij afhalen of:’U betaalt aan de bezorger’ in het geval je de bestelling aan huis levert.

Opgepast: vergeet niet je wijzigingen te bevestigen onderaan deze pagina door de knop ‘opslaan’ aan te klikken!

Tip: Een wijziging aan de bestel pagina wordt weergegeven wanneer de bestelpagina geladen wordt. Wanneer je dus een wijziging doorvoert op de beheerpagina en je wilt direct het resultaat bekijken op de bestelpagina, moet je eerst de bestelpagina eens hernieuwen. Dit kan door op het lusje voor de URL te klikken of op het logo. Dan kan je zien dat de pagina wordt herladen en dat de wijziging(en) zichtbaar zijn.

Bezorgen

Via ‘instellingen’ -> ‘bezorgen’ kan je ook aanvinken dat je de bestellingen ook aan huis levert.

Wanneer je deze functie hebt ingeschakeld, kan je verschillende instellingen definiëren:

 • Bezorgmomenten: hier kan je aanvinken op welke dagen van de week je de bestellingen aan huis bezorgt.
 • Voorwaarden bezorgen: hier kan je ingeven op welke postcodes de klant zijn bestelling thuis geleverd kan krijgen. Bovendien kan je per postcode volgende opties ingeven via ‘voeg voorwaarde toe’:
  • ‘Bezorgkosten’: dit is de kost die de klant betaald om op deze postcode zijn bestelling geleverd te krijgen.
  • ‘gratis vanaf’: Dit is een bedrag boven dewelke de klant geen kost moet bijbetalen. Heb je bijvoorbeeld bij ‘bezorgkost’ 5 ingevuld en bij ‘gratis vanaf’ 100, dan zal op een bestelling van 50€, 5€ worden bijgeteld als bezorgkost, en op een bedrag van 105€ zal geen extra kost worden aangerekend.
  • ‘bezorgtijd’: hier kan je invullen per postcode, om welk uur je zult bezorgen. Je kan ook opteren om de klant het uur te laten kiezen wanneer je bij ‘bezorgperiode’ opteert voor ‘op ieder moment’.

Tip!: Wanneer je verschillende voorwaarden en/of levertijden wil hanteren voor afhalen en bezorgen, kan je opteren om 2 webshops te activeren.

Vakantie perioden

Via ‘instellingen’ -> ‘vakantieperioden’, kan je een periode instellen waarin er geen online bestellingen kunnen worden geplaatst.

Wanneer er nog geen enkele vakantieperiode is ingevuld, klik je op de knop ‘maak een nieuwe vakantie periode aan’. Dan kun je de startdatum ingeven (via rechtstreeks invullen of via de pijltjes of via kalender ingave) en ook de einddatum. Er kunnen opnieuw bestellingen worden aanvaard vanaf de dag volgend op de einddatum van deze vakantie periode.

Wanneer reeds vakantieperiodes zijn ingegeven, kan je deze consulteren op deze pagina. Je kan dan een nieuwe vakantieperiode ingeven via de knop ‘maak nieuwe vakantieperiode aan’ en je kan een bestaande vakantie periode verwijderen.

Tip: Een wijziging aan de bestel pagina wordt weergegeven wanneer de bestelpagina geladen wordt. Wanneer je dus een wijziging doorvoert op de beheerpagina en je wilt direct het resultaat bekijken op de bestelpagina, moet je eerst de bestelpagina eens hernieuwen. Dit kan door op het lusje voor de URL te klikken of op het logo. Dan kan je zien dat de pagina wordt herladen en dat de wijziging(en) zichtbaar zijn.

Openingsuren

Via ‘instellingen’ -> ‘openingsuren’ kan je de dagen van de week en de uren per dag instellen wanneer er bestellingen kunnen worden aanvaard. De klant kan dus enkel een bestelling plaatsen om af te halen of te laten bezorgen op een moment die door jou bepaald wordt als ‘open’.

Eerst kan je de openingsdagen bepalen. Dit gaat zeer eenvoudig door de hokjes ‘open vandaag’ naast de dagen aan te vinken.

Wanneer er bij een bepaalde dag het hokje ‘open vandaag’ is aangevinkt, kan je ook voor deze dag de openingsuren bepalen. Dit doe je door het uur in te vullen wanneer je zaak opengaat en daarnaast het uur in te vullen wanneer je zaak sluit. LET OP: het betreft hier dus het eerste openingsuur van de dag en het laatste sluitingsuur. Als de zaak niet doorlopend open is, kan je per dag één of meerdere pauzes instellen.

Een pauze instellen doe je door op de knop ‘stel pauzes in,’ te klikken. Het pop up venster ‘stel pauzes in’, opent en je kan zoveel pauzes per dag ingeven als je wil door telkens het aanvangsuur en het eind uur van de pauze in te vullen en vervolgens op ‘voeg toe’ te klikken. Een pauze verwijderen kan je door op het vuilnisemmertje te klikken naast de pauze die je wenst te wissen.

Voorbeeld: Indien de zaak open is op maandag van 9:00 tot 12:00 en van 16:00 tot 19:30, vink je het hokje aan naast maandag, vul je in: open vanaf 9:00 en gesloten om 19:30 en vervolgens stel je een pauze in van 12:00 tot 16:00.

Opgepast: vergeet niet je wijzigingen te bevestigen onderaan deze pagina door de knop ‘opslaan’ aan te klikken!

Tip: Een wijziging aan de bestel pagina wordt weergegeven wanneer de bestelpagina geladen wordt. Wanneer je dus een wijziging doorvoert op de beheerpagina en je wilt direct het resultaat bekijken op de bestelpagina, moet je eerst de bestelpagina eens hernieuwen. Dit kan door op het lusje voor de URL te klikken of op het logo. Dan kan je zien dat de pagina wordt herladen en dat de wijziging(en) zichtbaar zijn.

 

kiosk

Via ‘instellingen’ -> ‘kiosk’ kan je het adres van de kiosk invullen. Een kiosk is een apparaat dat bij de ingang van de zaak wordt geplaatst en waarop de klanten in de winkel hun bestelling kunnen plaatsen. Hier kan je ook een preview raadplegen van de lay out die op de kiosk zal te zien zijn.

Tevens kan je hier instellen of de klant zijn betaling via de kiosk kan uitvoeren.

Producten

Via ‘producten’ kan je nieuwe producten ingeven en sorteren, producten wijzigen, producten verwijderen, producten aan een zaak toewijzen en een nieuwe categorie aanmaken.

Nieuw product ingeven en sorteren en een nieuwe categorie aanmaken

Een product moet steeds deel uitmaken van een bepaalde categorie. Wanneer het een nieuwe categorie betreft, klik je bovenaan deze pagina op ‘een nieuw product toevoegen aan een nieuwe categorie’.

Wanneer de categorie al bestaat, kan je naar beneden scrollen in de lijst tot je deze terugvindt. Onderaan de categorie klik je op ‘nieuw product’ en het venster opent waarin je de productgegevens kunt invullen.

Hier zijn er slechts 2 verplichte velden in te vullen: naam en prijs. In het geval van een nieuwe categorie moet je ook de naam van deze nieuwe categorie invullen.

Zowel de categorieën als de producten kunnen worden gesorteerd naar wens. Je kan instellen of ze alfabetisch worden gesorteerd of dat je zelf de volgorde wil bepalen. In dit geval klik je op ‘sorteer categorie’ of ‘sorteer product’ en dan kan je in het kader dat verschijnt, de producten/categorieën, naar de gewenste positie slepen.

Optioneel kan je nog een extra beschrijving invullen die ook zichtbaar is op de consumentenpagina en je kunt ook een foto ophalen via de ‘browse’ knop om aan dit artikel toe te voegen. Wanneer je een foto toevoegt, kan je nog instellen of hij al dan niet zichtbaar moet zijn op de bestelpagina. Indien je de zichtbaarheid op ‘onzichtbaar’ instelt, zal deze voor de klanten op de bestelpagina niet zichtbaar zijn. (De foto’s worden dan enkel in de optionele ‘kioskmodus’ gebruikt)

Per artikel is er ook de mogelijkheid om bepaalde toevoegingen te definiëren en er een prijs aan te koppelen. Deze prijs kan zowel nul, positief als negatief zijn. Wanneer de klant een artikel bestelt met een toevoeging, zal een pop up openen waarin hij één of meerdere toevoegingen kan aanklikken. Voorbeelden van toevoegingen kunnen zijn:

– Portie slagroom +0.8€

– Gesneden 0.0€

– Zonder augurken -0.2€

– …

Opmerking: het gebruik van toevoegingen vertraagt de tijd voor de klant om een bestelling te plaatsen (hij krijgt telkens een pop up venster) en zorgt voor een minder duidelijke ordening bij het artikeloverzicht.

De aanmaak wordt definitief door op de knop ‘bewaar’ te klikken.

Opgepast: vergeet niet je wijzigingen te bevestigen onderaan deze pagina door de knop ‘opslaan’ aan te klikken!

Producten wijzigen of verwijderen

Naast ieder product staan de icoontjes om deze te wijzigen of verwijderen. Wanneer je deze icoontjes aanklikt kan je het product of wijzigen door de gegevens in de vensters te wijzigen of het product wordt uit de lijst verwijderd.

Opgepast: vergeet niet je wijzigingen te bevestigen onderaan deze pagina door de knop ‘opslaan’ aan te klikken!

Producten aan een zaak toewijzen

Wanneer je op het tabblad ‘per zaak’ klikt, krijg je een lijst van alle producten met naast zich een selectievakje onder één of meerdere zaken. Hier bestaat de mogelijkheid om een artikel al of niet toe te wijzen aan één of meerdere zaken. Het product zal dus slechts op de bestelpagina verschijnen wanneer het hier is aangevinkt.

TIP: Deze functie kan ook gebruikt worden om artikelen die niet altijd verkrijgbaar zijn (vb kerstbier, paas chocolade, …) toch te laten staan in de artikellijst en enkel wanneer ze voorradig zijn, aan te vinken. Je kan deze functie ook gebruiken om een artikel die niet voorradig is, af te vinken.

Opgepast: vergeet niet je wijzigingen te bevestigen onderaan deze pagina door de knop ‘opslaan’ aan te klikken!

Bestellingen

Bestellingen

Via het tabblad ‘bestellingen’ kan je verschillende overzichten krijgen van de bestellingen en kan je ook naar de bestel app. Voor meer uitleg over de bestel app, zie [bestel app].

Je kiest eerst voor een overzicht van de bestellingen die worden afgehaald of voor een overzicht van de bestellingen die moeten worden bezorgd via het keuzevenster bovenaan.

Daarna kan je ernaast de periode ingeven waarvoor je het overzicht wenst. De standaard instelling staat op vandaag maar je kunt kiezen voor een andere dag of een bepaalde periode.

Het systeem genereert vervolgens een lijst van alle bestellingen met vermelding van de klantgegevens en het detail van de bestellingen. Indien je een overzicht wenst van de producten op een geordende lijst zonder klantgegevens, klik je het selectievakje ‘productielijst weergave’ aan.

Er is tevens een mogelijkheid om voor de gevraagde gegevens een CVS bestand te genereren waarmee je dan je eigen toepassingen kunt ondersteunen.

Ten slotte kan je de lijsten ook opsplitsen in enerzijds de bestellingen die online betaald zijn en anderzijds de bestellingen die in het verkooppunt zijn betaald.

TIP!: Wanneer de klant betaalt in het verkooppunt, zal je normaal gezien een kassaticket moeten afprinten via het kassa systeem. De online bestellingen die online zijn betaald kun je na sluitingstijd in één grote beweging ingeven in de kassa op basis van de lijst die gevormd wordt door aanklikken van ‘productielijst weergave’ en ‘toon online/offline betalingen’.

Klanten

Klanten

Ieder klant die een online bestelling wenst te plaatsen, moet zich éénmaal registreren. Tijdens deze registratie zijn er bepaalde gegevens die verplicht moeten worden ingegeven.

Deze gegevens kan je consulteren op de klantenpagina. Hier is ook een zoekfunctie voorzien indien je van een welbepaalde klant gegevens zou nodig hebben. Je kunt zoeken door een deel van de naam, adres, telefoonnummer, mailadres, e.d. in te vullen in het vakje ‘search’.

Bestel app

De bestel app is een zeer handige tool om de online bestellingen vlotjes te beheren.

De bestel app is ontworpen om via een gestructureerde stroom van inkomende bestellingen, zowel de timing als het tempo te kunnen bepalen waarmee de bestellingen worden klaargezet. Het is tevens een communicatie systeem naar jouw klanten waardoor zijn weten wanneer hun bestelling zal klaarstaan. Bovendien krijgen ze ook nog op het moment dat je aan de productie begint, een verwittiging dat hun bestelling binnen een vooraf bepaalt aantal minuten zal klaarstaan. (De instellingen die bepalen hoe de bestellingen binnenkomen, kan je terugvinden bij de [instellingen -> bestellingen].)

Opstarten van de de bestel app

Via bestellingen kan je rechts boven de knop instellen “Ga naar bestel app”

Vervolgens heb je de keuze tussen de tablet modus of de TV modus. De tablet modus gebruik je voor de verwerking van de bestellingen en is enkel voor jou zichtbaar.

De TV modus wordt gebruikt om de voortgang van de bestellingen te kunnen volgen op een TV scherm en is voor de klanten in je zaak zichtbaar

Een visueel eenvoudig en overzichtelijk systeem:

Via een voorstelling in de vorm van blokjes op een tablet, heb je als uitbater altijd een mooi overzicht van de inkomende bestellingen.

Dit overzicht wordt nog ondersteund doordat de kleur van de blokjes verandert naarmate het tijdstip van de productie dichterbij komt. Zo is een bestelling die nog niet dient te worden klaargezet, volledig blauw gekleurd. Wanneer de tijd nadert om de productie aan te vatten, zal er een rode balk verschijnen die steeds roder kleurt tot het blokje volledig rood wordt op het tijdstip dat de productie moet worden gestart.

Bovendien krijg je dan ook nog een akoestisch signaal voor het geval je niet zou hebben opgemerkt dat er een bestelling moet worden klaargemaakt. Dit akoestisch signaal kan algemeen worden geannuleerd door een tik op de knop linksboven die elk akoestisch signaal onderdrukt tot je deze knop weer aantikt of je kunt het ook annuleren voor 1 bepaalde bestelling voor 1 minuut wanneer je de het akoestisch icoontje op het bestelblokje zelf aantikt.

 

Wanneer je op het blokje tikt, zie je het detail van de bestelling:

Via “sluit” blijft het gewoon op zijn plaats en via “zet terug in wachtrij” kan je het eventueel terug naar boven plaatsen wanneer je het blokje per vergissing naar beneden hebt gehaald.

 

Wanneer je aan een bestelling begint, kan je via één tik op ‘begin aan bestelling’ het blokje naar beneden onder de balk verplaatsen en kleurt het blokje groen.

 

Je kunt de bestelling laten staan tot de klant ze heeft opgehaald. Je verwijdert het blokje via 1 tik op ‘bestelling verwijderen’.

Handige functies om gestructureerd te werken:

 • Wanneer je een aantal bestellingen toelaat op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld om de 10 minuten 3 bestellingen, kun je daar voor ieder apart tijdstip, een productie lijst van krijgen.

 

Dit zorgt voor een grote vereenvoudiging van het productie proces omdat je de productie kan aanvatten zonder de individuele bestellingen te moeten bekijken.

Wanneer je bijvoorbeeld bij 10 bestellingen 15 x broodje gezond moet klaarmaken, zal dit zo duidelijk gecentraliseerd in het overzicht worden vermeld en gaat dit veel vlugger dan wanneer je al deze bestellingen apart moet bekijken en ze dan zelf moet samentellen.

 • Je kunt ook een overzicht opvragen van alle bestellingen die nog moeten worden klaargemaakt voor vandaag via een productielijst van de resterende bestellingen voor vandaag. Zo heb je een goed zicht op wat er nog zit aan te komen. Dit kan een voordeel zijn als bepaalde producten of ingrediënten nog moeten worden bijgehaald of bijvoorbeeld ontdooid.

 

Een communicatief systeem met jouw klant:

Wanneer de klant zijn bestelling plaatst, krijg je een mail met de details en verschijnt er een blokje in de bestel app. Op dat ogenblik krijgt de klant ook een bevestigingsmail met de details van de bestelling en het tijdstip waarop zijn bestelling zal klaarstaan. Deze bevestiging bevat ook de vermelding of de bestelling al dan niet online is betaald en deze mail is ook voor een stuk zijn ‘bewijs’ van bestelling en betaling die hij eventueel kan tonen op zijn smartphone in je zaak.

Wanneer je aan de bestelling begint en via de knop ‘begin aan de bestelling’ het blokje onder de balk plaatst en in een groene kleur verandert, krijgt de klant op dat ogenblik opnieuw een mail met de verwittiging dat je aan de bestelling begint en dat hij binnen X minuten zal klaarstaan. De instelling van de X kan je wijzigen via [instellingen bestellingen]

Bijkomende functies:

Rechts bovenaan is er nog een knop voor specifieke instellingen voorzien. Deze omvatten 2 functies:

 • Noodknop: indien er door één of andere situatie onverwacht geen bestellingen kunnen worden aanvaard, kan je met een tik op deze knop er voor zorgen dat de bestellingen worden onderbroken en dat iedereen die een nieuwe bestelling wenst te plaatsen een bericht krijgt dat wegens overbezetting van de capaciteit er voorlopig geen bestellingen kunnen worden geplaatst. Een volgende tik op deze knop heft de onderbreking terug op.
 • Printinstelling: hier kan het ip adres van de printer worden ingevuld. De verschillende printknoppen op de blokjes zorgen dan voor de mogelijkheid om productie lijsten en bestellingen uit te printen.

 

Tips:

 • De bestel app kan je openen op de beheerpagina via ‘bestellingen’ – ‘ga naar bestel app’. Let wel, deze is optioneel en is niet verplicht te gebruiken.
 • Een eenvoudige tablet volstaat in de zaak om alles te beheren. Het is wel belangrijk dat je de slaapfunctie afzet van de tablet zodat deze zichzelf niet uitschakelt.
 • Indien je de bestel app wenst te gebruiken, raden we aan om zelf eens als klant enkele bestellingen te doen zodat je kunt zien hoe het systeem werkt. Eenmaal er mee vertrouwd, is het super eenvoudig om mee te werken en het kan een hoop werk besparen door op deze gestructureerde manier de bestellingen te laten binnenkomen. Als je dan nog de klanten online laat betalen, kan ook dit een behoorlijke tijdswinst opleveren.

Voordelen:

In het geval je de klanten allemaal kunt laten bestellen via de bestelapp (eventueel via een tablet aan de ingang of via onze kiosk), biedt dit systeem een pak interessante voordelen.

 • De klant weet perfect wanneer zijn bestelling zal klaarstaan:Er zijn heel wat situaties wanneer het voor de consument vervelend is als hij moet aanschuiven en hij bovendien niet weet voor hoelang.

– Hij heeft maar een beperkte tijd om te eten.

– Een groep zit samen en iemand moet een groepsbestelling afhalen. Dan verliest hij niet graag veel tijd

– Sommigen wachten gewoon nooit graag

– ….

Door een vast tijdstip te geven aan de klanten zorg je ervoor dat ze niet nodeloos staan aan te schuiven.  Ook als ze binnenkomen en ze merken dat hun bestelling pas binnen 20 minuten zal klaar zijn, hebben ze nog het grote voordeel dat ze dit tenminste weten en dat het niet nodig is om in de rij te blijven staan maar dat ze ondertussen nog een boodschap kunnen doen, een sigaret roken, …

 • Je kunt zelf het tempo van de binnenkomende bestellingen bepalen en eventueel wijzigen afhankelijk van de specifieke capaciteit. Zo zou je kunnen het aantal bestellingen per tijdstip verminderen in het geval er iemand van het personeel ziek is of verhogen wanneer je met extra personeel werkt.
 • Wanneer de klanten hun bestellingen zelf plaatsen en ook hun betaling online uitvoeren, genereert dit een niet te onderschatten tijdswinst die zich onmiddellijk vertaalt in mindere arbeidskosten of een verhoging van de capaciteit. Daarenboven zorgt de productielijst per tijdstip voor een vereenvoudiging van de productie die er ook toe bijdraagt dat er met dezelfde capaciteit meer kan worden geproduceerd.